Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en tjänst från Sveriges regioner.

Kunskapsstödet innehåller regionernas rekommendationer för utredning, behandling och klinisk uppföljning anpassade för att stödja patientmötet i primärvård.

Rekommendationerna gäller gruppnivå. De är inte bindande. Varje enskild vårdgivare ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna utifrån enskild patient och situation.

Innehållet kan hämtas via API för integration i egna IT-system, webbplatser eller appar. Syftet är att underlätta spridning och användning i så många patientmöten som möjligt.

För att hämta och använda innehållet behöver du ansöka om en API-nyckel och följa villkoren nedan.

Villkor för användning

  1. Det är inte tillåtet att ändra i innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
  2. Innehåll som speglas eller hämtas till egen lagring ska uppdateras dagligen.
  3. Det ska tydligt framgå vem som är avsändare och ansvarig för tjänsten som visar innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, och hur man kontaktar ansvarig.
  4. Det går bra att använda delar av innehållet. Det ska tydligt framgå vilket innehåll som kommer från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
  5. Det är inte tillåtet att översätta innehållet till andra språk utan godkännande.
  6. Användaren ansvarar för alla egna kostnader för att exempelvis hämta innehåll, integrera, uppdatera och justera för framtida förändringar.
  7. Användare av innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska vara tillgänglig för dialog och uppföljning av användning, spridning och utvecklingsbehov.
  8. Användare av innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd ansvarar för att hålla kontaktuppgifter för API-nyckel aktuella, meddela eventuella förändringar av användningsområde och meddela om API-nyckeln ska avslutas.
  9. Användare av API-nyckel förbinder sig att inte upplåta API-nyckeln till någon annan.

Användare som inte följer villkoren förlorar rätten att visa innehåll.

Så fungerar API:et

Mer information

Informationsspecifikation_NKK
NBR_Utdata_definition

Tillgängliga tjänster

API:et innehåller fem tjänster som beskrivs kort nedan och finns att hämta på

Swagger: https://datadistribution.kunskapsstod.se/swagger-ui.html.

För att använda tjänsterna krävs en API-nyckel.

API:et erbjuder några olika varianter för att hämta dokument. Ett dokument levereras med samtliga publicerade tillägg.

Support

Varje användare av API:et ansvarar själv för sina egna tekniska lösningar och rutiner för att hämta innehåll, integrera, uppdatera och justera för framtida förändringar. Vid förändringar av API:et informeras API-användarna via mejl.

Teknisk support

Uppdaterad: 5 april 2023